Ottoman Bank'tan Bank-ı Osmanî-i Şahane'ye..

Osmanlı Bankası 1856 yılında "Ottoman Bank" adıyla kurulduğunda İngiliz sermayesinin tamamen hakim olduğu ve henüz gelişmeye başlamamış Osmanlı bankacılık piyasasında yer edinmeye çalışan mütevazı, özel bir bankaydı. Piyasadaki sarraflarla devamlı mücadele etmek zorunda kalan ve zorlukla birkaç şube açmayı başaran Ottoman Bank zamanla devletin bazı borç operasyonlarında faal bir rol oynamaya başladı. Bu sayede 1862 yılında piyasayı altüst eden kâğıt paralardan kurtulmayı başaran Osmanlı hükümeti para ihracı imtiyazına sahip bir bankanın kurulmasını istediğinde, Osmanlı Bankası birçok rakibinin önüne geçerek bu ayrıcalığı kazanabildi. Fransız sermayesinin de katılımıyla büyüyen ve artık Bank-ı Osmanî-i Şahane adını alan Osmanlı Bankası bu tarihten itibaren istikrarlı bir şekilde gelişmeye başladı. Ancak, banknot ihraç eden, devlete avans veren ve yabancı borçlarda önemli rol oynayan banka bu yükümlülüklerinin ağırlığından, ilk amacı olan ticari bankacılığı ikinci plana itmek zorunda kaldı.

İlişkili Fotoğraflar