6 kubbe ve tek minaresi ile Piyale Paşa Külliyesi..

II. Selim’in damadı Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından 1573 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, Sıbyan mektebi, hamam, sebil, tekke, türbe ve çarşıdan meydana gelen bu külliyeden Günümüze yalnızca cami ve türbe kalabilmiştir. Kaynak : ibb.gov.tr

İlişkili Fotoğraflar